НАКАЗ про організацію й проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти Розвадівської сільської ради у 2022-2023 навчальному році

Відповідно до ст.50 Закону України «Про освіту», ст.48 Закону України «Про повну загальну середню освіту», ст.32 Закону України «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011 і Міністерства освіти і науки №1135 від 08.08.2013 (надалі – Типове положення), наказу Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації №02-02/01/218 від 16.09.2022 «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2022-2023 навчальному році»

НАКАЗУЮ:

 1.Керівникам закладів освіти Розвадівської сільської ради забезпечити:

 1.1.належний рівень підготовки та проведення у 2022-2023 навчальному році атестації педагогічних працівників згідно з Типовим положенням, з використанням системи ІСУО;

 1.2.своєчасне охоплення педагогічних працівників курсами підвищення кваліфікації та іншими формами професійного зростання;

 1.3.до 15.03.2023 року всебічне та об’єктивне вивчення системи роботи педагогічних працівників, які підлягають атестації у поточному навчальному році;

 1.4.подання до 10.10.2022 атестаційній комісії ІІ рівня Центру фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради списку педагогічних працівників, які атестуються, рішення щодо яких приймає атестаційна комісія ІІ рівня;

 1.5.подання до 20.10.2022 атестаційній комісії ІІ рівня Центру фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради графіків засідань атестаційних комісій І рівня закладів освіти;

 1.6.внесення даних про всіх педагогічних працівників в систему ІСУО, керуючись інструкцією;

 1.7.подання до 01.04.2023 в атестаційну комісію ІІ рівня Центру фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради атестаційних матеріалів тих педагогічних працівників, рішення щодо яких приймає вказана атестаційна комісія.

2.Директору ЗДО «Вишенька» Бутковській М.В., директору ЗДО «Золотий півник» Мартекляс М.М. та завідувачу Надітицьким ЗЗСО І ступеня Горак О.М. визначитися щодо створення атестаційних комісій І рівня у підпорядкованих їм закладах освіти та подати в ЦФГНМЗЗОК відповідні клопотання.

3.Центру фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради:

3.1.до 01.10.2022

3.1.1.провести нараду із заступниками керівників закладів освіти з питань підготовки та проведення атестації;

3.1.2.ухвалити рішення щодо проведення атестації в закладах освіти, у яких працює менше 15 педагогічних працівників;

3.1.3.видати наказ «Про створення атестаційної комісії ІІ рівня Центру фінансово-господарського та навчально- методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради та затвердження її складу»;

3.2.до 20.10.2022 внести відповідні зміни в базу даних педагогічних працівників;

3.3.у квітні-травні 2023 року:

3.3.1.здійснити контроль за дотриманням закладами освіти вимог чинного законодавства з питань атестації в поточному навчальному році та видати наказ за підсумками контролю;

3.3.2.доповісти про підсумки атестації  на засіданні комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціальної політики Розвадівської сільської ради;

3.3.3.видати наказ «Про підсумки організації та проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти Розвадівської сільської ради у 2022-2023 навчальному році».

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о.директора:                                                                                           О.І.ГУЗІЙ

Поширити