НАКАЗ про організацію роботи з профілактики нещасних випадків у ЗЗСО

На виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону праці», наказів МОН України від 26.12.2017 №1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнбого пароцесу в установах і закладах освіти», від 16.06.2019 №659 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу», наказу Департаменту освіти і науки ЛОДА від 10.01.2022 «Про організацію роботи з профілактики у закладах освіти Львівської області і 2022 році»

НАКАЗУЮ :

  1. Керівникам ЗЗСО, ЗДО, ДЮСШ:

1.1.організувати роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти відповідно до наказу МОН України від 26.12.2017 №1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи х охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»; заборонити проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов;

1.2.організувати роботу щодо розроблення та періодичного перегляду інструкцій з охорони праці відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017 №526 «Про внесення змін до Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;

1.3.проводити інструктажі з охорони праці для здобувачів освіти щодо безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та у побуті про дотримання обмежень для запобігання поширенню COVID-19, правил пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, поведінки в закладі освіти, в громадських місцях, попередження травмування на об’єктах залізничної інфраструктури, дій у випадках надзвичайних ситуацій  тощо;

1.4.проводити інструктажі для працівників з питань охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях (із записом у журналі реєстрації інструктажів);

1.5.посилити контроль за проведенням профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учасниками освітнього процесу;

1.6.організувати роботу щодо належного чергування працівників на травмонебезпечних ділянках (сходи, вестибюль, їдальня, спортивний майданчик тощо);

1.7.проводити профілактичну роботу з батьками щодо попередження травматизму дітей в побуті, розглядати це питання на батьківських зборах, в індивідуальних бесідах;

1.8.повідомляти ЦФГНМЗЗОК Розвадівської сільської ради про настання нещасного випадку серед працівників або здобувачів освіти за телефоном і письмово, суворо дотримуючись термінів, визначених у Табелі термінових та строкових донесень (наказ МОН України від 11.08.2020 №1037 «Про затвердження Табеля термінових та строкових донесень МОН з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності») та вживати всіх необхідних заходів, передбачених «Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», затвердженим постановою КМУ від 17.04.2019 №337;

1.9.проводити періодично протягом року перевірку технічного стану обладнання, устаткування навчальних приміщень, інженерно-технічних комунікацій закладу освіти на відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;

1.10.організувати проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів закладів освіти;

1.11.при організації екскурсій та інших перевезень чітко дотримуватися вимог наказу МОН України від 01.10.2014 №1124 «Інструкція щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю» та наказу ДОН ЛОДА від 11.06.2021 №07-01/265 «Про організацію і проведення туристичних та екскурсійних заходів в межах області в 2021-2022 навчальному році» та проводити відповідні інструктажі з педагогами, які супроводжують дітей.

2.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

    Директор ЦФГНМЗЗОК                                                             Р.П.Цар

Поширити