Інстуктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 н.р.

Організація освітньої діяльності у закладах загальної середньої освіти у
2020/2021 навчальному році здійснюватиметься відповідно до законів України
«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р – https://cutt.ly/OyA9z5p),
Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 24.07.2019 № 688) (у 1-3 класах), Державного стандарту
початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20.04.2011 № 462 (у 4-х класах); Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.
Виконання вимог зазначених державних стандартів є обов’язковим для
всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів
і форми власності.
Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених
відповідним Державними стандартами результатів навчання є освітня
програма закладу загальної середньої освіти. Освітня програма закладу освіти,
який здійснює свою діяльність на різних рівнях освіти, може бути наскрізною
(з 1 по 11/12 класи), або для певного рівня освіти. Документ схвалюється
педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.
Основою для розроблення освітньої програми є стандарт освіти відповідного
рівня

ДЕТАЛЬНІШЕ читайте в інструктивно-методичних рекомендаціях МОН

Поширити