НАКАЗ про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладах освіти Розвадівської сільської ради у 2020 році

На виконання законів України «Про охорону праці», «Про освіту», згідно з Положенням про організацію роботи праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти. затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 за №1669 та з метою вдосконалення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, попередження нещасних випадків у закладах освіти

НАКАЗУЮ:

1.ЦФГНМЗЗОК:

1.1.Здійснювати керівництво організацією роботи з охорони праці , безпеки життєдіяльності в підпорядкованих закладах освіти громади.

1.2.Забезпечити виконання нормативно-правових актів з охорони праці в закладах освіти та відповідних приписів органів державного нагляду з охорони праці, з пожежної та техногенної безпеки тощо.

1.3.Надавати необхідну допомогу щодо створення безпечних умов проведення освітнього процесу в закладах освіти; на нарадах систематично заслуховувати керівників закладів освіти про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

1.4.Тимчасово призупиняти або забороняти освітній процес у закладах освіти в небезпечних для життя і здоров’я умовах; притягати до кримінальної відповідальності осіб, які порушують трудове законодавство. Правила і норми з охорони праці.

1.5.Здійснювати навчання та перевірку знань з охорони праці керівників закладів освіти, їх заступників, відповідальних за охорону праці згідно з Положенням про порядок проведення навчання і перевірки з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих МОН України ( наказ МОН України від 28.04.2006).

1.6.Забезпечувати заклади освіти законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Завантажити весь документ

Поширити