НАКАЗ про підсумки організації і проведення атестації педагогічних працівників

На виконання наказу ЦФГНМЗЗОК Розвадівської сільської ради від 14.09.2020 №15-04-06/144 «Про організаціцю й проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти Розвадівської сільської ради у 2020-2021 навчальному році», відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зі змінами, внесеними наказами МОН, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473 та МОН України від 08.08.2013 №1135, у Розвадівській ТГ організована і проведена атестація педагогічних працівників закладів освіти.

 Усього проатестовано 47 педагогічних працівників, з них атестаційною комісією ІІ рівня – 18 педагогічних працівників, на відповідність займаній посаді – директора Розвадівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів , директора Крупського ЗЗСО І-ІІ ступенів, заступника директора Розвадівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, заступника директора Черницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів, завідувача ЗДО «Вишенька» (додаток 1,2).

 17.09.2020 проведено нараду із заступниками директорів закладів освіти з питань підготовки та проведення атестації . У жовтні 2020 року керівниками проведені інскруктивно-методичні наради з педагогічними працівниками з питань атестації .

 Упродовж січня-лютого відбулись 2020 року відбулися творчі звіти педпрацівників, які підлягають атестації, тижні педагогічної майстерності, засідання шкільних творчих груп, на яких педагогічні працівники представили свої розробки. За результатами цієї роботи укладено методичні матеріали, створено презентації педагогічного досвіду.

 На виконання наказу ЦФГНМЗЗОК від 02.10.2020 №15-04-06/162 в ЗДО «Вишенька» (директор Бутковська М.В.), кількість педпрацівників якого складає 12 осіб, створена атестаційна комісія І рівня, педпрацівник Надітицького ЗЗСО І ступеня (завідувач Горак О.М.) атестувалась атестаційною комісією І рівня Черницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів ( директор Качмар Р.Р.), педпрацівник дошкільного підрозділу Черницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів атестувалась атестаційною комісією І рівня ЗДО «Вишенька» (керівник Бутковська М.В.).

 Керівники закладів освіти забезпечили належний рівень підготовки та проведення у 2020-2021 навчальному році атестації педпгогічних працівників згідно з вимогами Типового положення, своєчасне охоплення педпрацівників різними формами підвищення кваліфікації. Система роботи педагогічних працівників, які атестувались, вивчена та описана у відповідності до річних планів роботи та наказів керівників закладів освіти. Атестація керівних кадрів відбувалась згідно з перспективним планом роботи ЦФГНМЗЗОК.

 Згідно з вимогами Типового положення атестаційна документація оформлена всіма атестаційними комісіями. Педпрацівники ознайомлені з результатами атестації та отримали атестаційні листи. Керівниками закладів освіти видані відповідні накази на основі рішень атестаційних комісій І рівня.

 Питання атестації у 2020-2021 навчальному році обговорено на нараді в ЦФГНМЗЗОК Розвадівської сільської ради і надано рекомендації щодо організації та проведення атестації, методичного супроводу процесу атестації, планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників, координації дій між дирекцією та атестаційною комісією І рівня в закладах освіти, подолання формалізму в підготовці атестаційних матеріалів.

 На підставі сказаного вище

НАКАЗУЮ :

  1. Вважати стан організації та проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти Розвадівської сільської ради у 2020-2021 навчальному році задовільним.
  2. Висвітлити результати атестації в річному звіти на сесії Розвадівської сільської ради.
  3. .Керівникам закладів освіти:

3.1.до 01.06.2020 підсумки атестації обговорити на нарадах педагогічних колективів;

3.2.при підготовці річного плану роботи на 2020-2021 навчальний рік врахувати результати атестації, її якісний та кількісний склад;

3.3.посилити роль творчих професійних груп педагогічних працівників в розвитку професійної майстерності та методичного супроводу, забезпечити спільну роботу дирекції та атестаційної комісії І рівня;

3.4.здійснювати підвищення кваліфікації та професійного розвитку педагогічних працівників згідно із затвердженим планом;

3.5.сприяти добровільній участі педагогів у проходження сертифікації;

3.6.атестаційні характеристики педпрацівників формувати на основі всебічного комплексного оцінювання їхньої педагогічної діяльності.

 4.До 01.06.2021методистам ЦФГНМЗЗОК спільно з керівниками закладів освіти обговорити результати атестації у 2021 навчальному році та напрацювати пропозиції до спільного плану роботи на 2021-2022 навчальний рік.

 5.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

 Директор ЦФГНМЗЗОК                                                             Р.П.Цар

Поширити