НАКАЗ про організацію й проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти Розвадівської сільської ради у 2019-2020 навчальному році

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», згідно з Положенням про Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради, затвердженим рішенням №127 сьомої сесії Розвадівської сільської ради 22.12.2017 , із змінами, внесеними рішенням №388 сесії Розвадівської сільської ради від 23.08.2018, відповідно до вимог  Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН МОН України від 06.10.2010 №930, зі змінами, внесеними наказами МОН, молоді та спорту України від 20.12 2011 №1473 та МОН України від 08.08.2013 №1135, з метою створення належних умов з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти Розвадівської сільської ради у 2019-2020 навчальному році

НАКАЗУЮ:

 1.Керівникам закладів освіти Розвадівської сільської ради забезпечити:

 1.1.належний рівень підготовки та проведення у 2019-2020 навчальному році атестації педагогічних працівників згідно з Типовим положенням;

 1.2.своєчасне охоплення педагогічних працівників курсами підвищення кваліфікації та іншими формами професійного зростання;

 1.3.до 15.03.2020 року всебічне та об’єктивне вивчення системи роботи педагогічних працівників, які підлягають атестації у поточному навчальному році;

 1.4.подання до 10.10.2019 атестаційній комісії ІІ рівня Центру фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради списку педагогічних працівників, які атестуються, рішення щодо яких приймає атестаційна комісія ІІ рівня;

 1.5.подання до 20.10.2019 графіків засідань атестаційних комісій І рівня закладів освіти Розвадівської сільської ради;

 1.6.подання до 01.04.2020 в атестаційну комісію ІІ рівня Центру фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради атестаційних матеріалів тих педагогічних працівників , рішення щодо яких приймає вказана атестаційна комісія;

 1.7.подання до 01.05.2020 в Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради клопотань про матеріальне і моральне заохочення педагогічних працівників, які атестувались;

1.8.подання до 10.05.2020 в Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради звіту про атестацію в 2019 -2020 навчальному році за встановленим зразком.

 2.Директору ЗДО «Вишенька» Розвадівської сільської ради Бутковській М.В. та завідувачу Надітицьким ЗЗСО І ступеня Горак О.М. визначитися щодо створення атестаційних комісій І рівня у підпорядкованих їм закладах освіти та подати в ЦФГНМЗЗОК відповідні клопотання.

3.Центру фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради:

3.1.до 20.09.2019:

3.1.1.провести нараду із заступниками керівників закладів освіти з питань підготовки та проведення атестації;

3.1.2.ухвалити рішення щодо проведення атестації в закладах освіти, у яких працює менше 15 педагогічних працівників;

3.1.3.видати наказ «Про створення атестаційної комісії ІІ рівня Центру фінансово-господарського та навчально- методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради та затвердження її складу»;

3.2.до 06.10.2019 внести відповідні зміни в базу даних педагогічних працівників;

3.3.у квітні-травні 2020 року:

3.3.1.здійснити контроль за дотриманням закладами освіти вимог чинного законодавства з питань атестації в поточному навчальному році та видати наказ за підсумками контролю;

3.3.2.доповісти про підсумки атестації  на засіданні комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціальної політики Розвадівської сільської ради;

3.3.3.видати наказ «Про підсумки організації та проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти Розвадівської сільської ради у 2019-2020 навчальному році».

4.Методичній раді ЦФГНМЗЗОК :

4.1.у вересні 2019 року вивчити освітні потреби педагогічних працівників для надання їм практичної допомоги в період підготовки до атестації;

4.2.до 15.03.2020 вивчити професійну діяльність педагогічних працівників, які атестуються на присвоєння (відповідність) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань, розглянути їх методичні розробки на засіданні Методичної ради.

5.Головам міжшкільних методичних об’єднань:

5.1.у жовтні 2019 року провести інструктивно-методичні наради з педагогічними працівниками з питань атестації;

5.2.упродовж атестаційного періоду надавати методичну допомогу з професійного розвитку педагогічних працівників.

6.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ЦФГНМЗЗОК                                                 Гаврильчак Р.Л.

Поширити