Наказ про підсумки організації і проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти Розвадівської сільської ради

На виконання наказу ЦФГНМЗЗОК Розвадівської сільської ради від12.09.2018 за №04-06/170 «Про організацію й проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти Розвадівської сільської ради у 2018-2019 навчальному році», у відповідності з вимогами Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН, молоді та спорту України від 06.10.2010 №930, зі змінами, внесеними наказами МОН, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473 та МОН України від 08.08.2013 №1135, в Розвадівській ОТГ організована і проведена атестація педагогічних працівників закладів освіти. Усього атестовано 40 педагогічних працівників, з них атестаційною комісією ІІ рівня ЦФГНМЗЗОК Розвадівської сільської ради – 9 педагогічних працівників, директора Веринського ЗЗСО І-ІІ ступенів та заступника з навчально-виховної роботи Черницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів (Додаток 1, 2).

 17.09.2018 проведена нарада із заступниками керівників закладів освіти з питань підготовки та проведення атестації. 27.09.2018 Методичною радою обговорено завдання методоб’єднань з проведення атестації. У жовтні 2018 року керівниками міжшкільних методичних об’єднань проведені інструктивно-методичні наради з педагогічними працівниками з питань атестації. Упродовж січня-лютого 2019 року відбулися творчі звіти педпрацівників, які атестувались, відкриті уроки та заняття, тижні педагогічної майстерності, на яких педагогічні працівники представили свої методичні розробки. За результатами цієї роботи укладено методичні матеріали, буклети в друкованому та електронному варіантах.

 На виконання наказу ЦФГНМЗЗОК №04-06/184 від 26.09.2019 в ЗДО «Вишенька» (директор Бутковська М.С.), кількість педпрацівників якого складає 12 осіб, створена атестаційна комісія І рівня. Педпрацівник Надітицького ЗЗСО І ступеня (завідувач Горак О.М.)атестувалась атестаційною комісією Черницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів (директор Качмар Р.Р.).

 Керівники закладів освіти забезпечили належний рівень підготовки та проведення у 2018-2019 навчальному році атестації педпрацівників згідно з вимогами Типового положення, своєчасне охоплення педпрацівників різними формами підвищення кваліфікації. Система роботи педагогічних працівників, які атестувались, вивчена та описана у відповідності до річних планів роботи та наказів керівників закладів освіти. Атестація керівних кадрів відбувалась згідно з перспективним планом роботи ЦФГНМЗЗОК.

 У роботі атестаційних комісій І рівня взяли участь працівники ЦФГНМЗЗОК Розвадівської сільської ради, список яких затверджений наказом ЦФГНМЗЗОК №04-06/170 від 12.09.2018. Згідно з вимогами Типового положення атестаційна документація оформлена всіма атестаційними комісіями, педпрацівники ознайомлені з результатами атестації та отримали атестаційні листи, керівниками закладів освіти видані відповідні накази на основі рішень атестаційних комісій І рівня.

 Питання атестації у 2018-2019 навчальному році обговорено на нараді в ЦФГНМЗЗОК Розвадівської сільської ради 02 травня 2019 року і надано рекомендації щодо організації та проведення атестації, методичного супроводу процесу атестації, контролю за підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, координації дій між дирекцією та атестаційною комісією І рівня в закладах освіти , подолання формалізму в підготовці атестаційних матеріалів.

На підставі сказаного вище

НАКАЗУЮ:

1.Вважати стан організації та проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти Розвадівської ОТГ у 2018-2019 навчальному році задовільним.

2.Висвітлити результати атестації у річному звіті на сесії Розвадівської сільської ради.

3.Керівникам закладів освіти:

3.1.До 01.06.2019 підсумки атестації обговорити на нарадах колективів;

3.2.При підготовці річного плану роботи на 2019-2020 навчальний рік враховувати результати атестації, її якісний та кількісний аналіз;

3.3.Посилити роль методоб’єнань закладів освіти з розвитку професійної майстерності педагогічних працівників та методичного супроводу, забезпечити спільну роботу дирекції та атестаційної комісії І рівня;

3.5.Затвердити річний план підвищення кваліфікації  педагогічних працівників на наступний навчальний рік та забезпечити його виконання;

3.6.Здійснювати роботу з підвищення кваліфікації та професійного розвитку педагогів;

3.7.Сприяти добровільній участі педагогів у проходженні сертифікації у 2020 році;

3.8.Атестаційні характеристики педпрацівників формувати на основі всебічного комплексного оцінювання їх педагогічної діяльності.

4. До 01.06. 2019 Методичній раді (голова – Гузій О.І.) спільно з керівниками міжшкільних методичних об’єднань закладів освіти обговорити результати методичної роботи в 2018-2019 навчальному році з питань атестації, напрацювати пропозиції до спільного плану роботи на 2019-2020 навчальний рік.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ЦФГНМЗЗОК                                              Р.Л.Гаврильчак

Поширити