Семінар-практикум учителів природничо-математичних дисциплін

19 лютого 2019 року в Розвадівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів відбувся семінар-практикум  на тему “Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» у викладанні природничо-математичних дисциплін основної школи”. Вивчення  цієї наскрізної лінії забезпечує краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань, сприяє розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в швидкозмінному середовищі. У роботі семінару взяли участь вчителі Черницького, Веринського та Крупського ЗЗСО. Про особливості впровадження  та  реалізації змістової лінії на уроках математики розповідали та ділились досвідом: Грицишин І.О., Чопак О.І., Лис Н.М., Крива Г.К., Стеців Г.М. 

Суспільство вимагає від людини не тільки певної суми знань, умінь та навичок, а й уміння самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання. Про застосовування фізичних знань для генерування ідей щодо проектної, конструкторської та винахідницької діяльності, для вирішення життєвих проблем, пов’язаних із матеріальними й енергетичними ресурсами  розповіли вчителі фізики Скакун О.Б. та Іванців Л.В.

На уроках фізики можна навчитися логіки мислення і вміння застосовувати на практиці здобуті знання та навички. Це доводили учні 10 класу Сенів Андріана та Гичка Ірина. Увазі присутніх вони запропонували кілька проектів про сонячну та вітрову енергетику. Учень 9 класу Галан Олег продемонстрував роботу міні-свердлильного апарату, виготовленого із застарілих речей.

Директор Центру освіти та культури Розвадівської сільської ради Гаврильчак Р.Л. наголосив, що державі потрібні люди, які можуть швидко адаптуватися в нових умовах, здатні навчатися протягом усього життя, здобувати, критично осмислювати та переробляти  інформацію з різних джерел. І саме цілеспрямоване використання таких методів навчання під час уроків та в позаурочній роботі  сприяє розвитку підприємницької та фінансової грамотності, а також  «дає в руки» інструменти для творчого освоєння світу.

ІНШІ ФОТО

Поширити