НАКАЗ про організацію методичної роботи в закладах освіти Розвадівської сільської ради в 2018-2019 навчальному році

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», на виконання листів МОН України від 30.12.2015 №1/9-633 «Про формування органів управління освітою ОТГ», від 27.10.2016 №1/9-570 «Про діяльність районних(міських)методичних кабінетів(центрів),методичних служб ОТГ», відповідно до Положення про Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради, згідно з планом роботи ЦФГНМЗЗОК, з метою підвищення ефективності методичної роботи в закладах освіти, удосконалення її структури й змісту, розвитку потенціалу педагогічних працівників, координації навчально-методичного забезпечення діяльності закладів освіти

НАКАЗУЮ:

1.Організувати в закладах освіти Розвадівської сільської ради методичну роботу з метою втілення в життя педагогічної проблеми «Розвиток особистісно-орієнтованої освіти шляхом формування інноваційного освітнього середовища, підвищення професійних та життєвих компетентностей учасників освітнього процесу».

2. Методистам Центру фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури та керівникам закладів освіти забезпечити чітку систему безперервного підвищення теоретичного, науково-методичного рівня, професійної майстерності педагогічних працівників.

3.Затвердити Положення про Методичну раду при Центрі фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради та її склад (додатки 1, 2).

4.Створити методичні об’єднання педагогічних працівників Розвадівської сільської ради, затвердити Положення про міжшкільне методичне об’єднання учителів Розвадівської сільської ради та список їх голів( додатки 3.4).

5.Керівникам закладів освіти

5.1.В усіх закладах загальної середньої освіти та закладі дошкільної освіти проводити роботу шкільних методичних об’єднань, вихователів ЗДО (при наявності відповідного контингенту вихователів, учителів певного предмету чи профілю).

5.2.Забезпечити творчий підхід до організації  методичної роботи, визначити її структуру, зміст, форми проведення, координацію з ЦФГНМЗЗОК Розвадівської сільської ради, забезпечити участь педагогічних працівників в одній із колективних постійно діючих  форм методичної роботи.

5.3.Вважати пріоритетними в методичній роботі впровадження нових державних стандартів освіти, Концепції Нової української школи, оновлених програм на основі компетентнісного підходу до їх виконання.

5.4.Передбачити такі форми підвищення педагогічної майстерності, як семінари-практикуми, інструктивно-методичні наради, самоосвіта, наставництво; упроваджувати новаторські  форми методичної роботи.

5.5.Періодично розглядати стан методичної роботи закладу освіти на засіданнях педагогічної ради.

6.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ЦФГНМЗЗОК                                                 Гаврильчак Р.Л.

ЗАВАНТАЖИТИ Наказ та додатки  наказ (архівований файл)

Поширити